X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 فروردین 1399

  قابل توجه نمایندگان محترم بانوان در زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی

امتیاز: Article Rating

قابل توجه نمایندگان محترم بانوان در زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی(ستاددانشگاه،معاونتها،بیمارستانها،دانشکده ها،شبکه بهداشت شهرستانهای دهگانه)

احتراما
پس از دریافت مصوبات جدید ستادملی مدیریت کرونا برای کاهش تردد و تجمع کارکنان دولت ،

با توجه به اینکه در برهه زمانی کنونی ، دانشگاه علوم پزشکی  مهم ترین دستگاه تاثیرگذار در خدمت رسانی و حفظ سلامت جامعه است و لزوم حفظ و ارتقاء عملکرد دانشگاه(بخصوص در حیطه درمان و بهداشت ) امری اجتناب ناپذیر است ،
لذا در پاسخ به دغدغه بحق مدیران محترم مجموعه دانشگاه،
از کلیه نمایندگان محترم بانوان انتظار می رود  در کنترل وضعیت موجود و ترغیب بانوان محترم به کار مضاعف  و حفظ انگیزه و روحیه ایشان ،  کمال همکاری نمایند.
مطمئنا با درک صحیح شرایط ویژه سیستم ، نیل به هدف والای حفظ سلامت جامعه  و شکست بیماری مهلک کرونا  دست یافتنی است.
بی شک پاداش معنوی خدمات خالصانه بانوان تلاشگر در سنگر حفظ سلامت و حیات جامعه ، نزد خدای متعال  محفوظ خواهد بود .

دکترنریمانی
مشاوررییس دانشگاه در اموربانوان و خانواده

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز