X
14
فروردین
با عرض سلام و احترام با سپاس از خداوند منان که با استعانت از الطاف بیکرانش سالی با آزمونهای دشوار پ...

 116 بازدید

بنام آنکه هستی نام از او یافتبا عرض سلام و احترامبا سپاس از خداوند منان که با استعانت از الطاف بیکرانش سالی با آزمونهای دشوار پشت سر گذاشته ، وبه انگیزه رستاخیز طبیعت و فرارسیدن ب...

  • آدرس : ایلام ،میدان شهید کشوری ،بلوار آزادی، ستاد دانشگاه
  • کد پستی: 6931851147
  • شماره تماس : 08433334060
  • Email :